Bernadette Barendse - Wijkagent van Kerkehout en omgeving

WAT DOET EEN WIJKAGENT VOOR DE BUURT?

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen haar wijk. Daar richt zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met de de wijkagent.

Hoe neem ik contact op met de wijkagent?

Via het telefoonnummer 0900-8844 kunt u in contact komen met onze wijkagent. Hiernaast kunt u de wijkagent ook persoonlijk aanspreken wanneer zij haar ronde doet in de wijk.

Iedere tweede dinsdag van de maand zal de wijkagent, uiteraard indien haar werkzaamheden dit toelaten, tevens aanwezig zijn tijdens de “Buurt-inn” in het Buurtcentrum. Tijdens deze middagen kunt u tussen 14.00 en 16.00u met vragen bij haar terecht.

Wat doet de wijkagent met uw melding?

Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken. Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of probleem poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast zorgt.

 

Ook kan de wijkagent een probleem doorspelen aan partners, zoals de gemeente of woningbouwverenigingen.