Een stukje geschiedenis van Kerkehout

Welkom op de website van de Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving. Het verzorgingsgebied van de vereniging ligt ten oosten van de Rijkstraatweg te Wassenaar en wordt aan de zuidzijde begrensd door de Zijdeweg (van der Valk) en aan de noordzijde door de Papeweg. De vereniging is gevestigd in het Buurtcentrum gelegen aan de Charlottestraat nr 5 in de wijk Kerkehout.

De vereniging is opgericht op 30 oktober 1933 en stelt zich ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden, met name wat betreft een goed functioneren van de buurtgemeenschap Kerkehout en Omgeving. De vereniging houdt zich onder andere bezig met het volgen van planologische ontwikkelingen in en om het gebied, verkeersveiligheid, verzorging van wijk en infrastructuur, speel- en jeugdvoorzieningen en leefbaarheid.

Daarnaast worden er door commissies en onderafdelingen verschillende activiteiten georganiseerd in het buurtcentrum, zoals jazz-ballet, kindermiddagen. toneel, ouderen-bijeenkomsten, biljard, klaverjassen, Ouderengymnastiek, open eettafel, feestavonden, disco, Sinterklaasfeest, oud-en-nieuw feest, Carnaval, zomerfeest etc. Kortom een zeer actieve vereniging.

De wijk ligt in een landschap van strandwallen min of meer evenwijdig aan de kust. Het gebied maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht ”landgoederenzone Wassenaar-Voorschoten-Leidschendam”. Het betreft een unieke locatie waarbij voor de bewoners er een ongekende variëteit aan natuurschoon voorhanden is. Een wandeling door de polder, de bossen of de landgoederen behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Veel groen met een beschermde status omringt het gehele gebied. Ook is er een grote variëteit in bebouwingsdichtheid en soort bebouwing. De kern van het gebied wordt gevormd door Kerkehout; dit deel heeft een vrij hoge bebouwingsdichtheid en voorziet in een architectonisch passende vorm van sociale woningbouw omringd door geschakelde en vrijstaande herenhuizen en villa’s in de private sector en het villawijkje Persijn.

Daarnaast bevinden zich direct ten noorden van Kerkehout de landgoederen “Pluymesteijn, Hagenhorst en Maarheze. Nog maar kort geleden is langs de Raaphorstlaan de prachtige Villawijk Eijkendael gerealiseerd. Deze wijk bestaat uit vrijstaande villa’s die natuurlijk tussen de bestaande bomen zijn gesitueerd. Kortom Kerkehout en Omgeving is een interessant gebied waarbij de rustige groene wijk met zijn landelijke karakter de voordelen van een dorp combineert met de gemakken van de nabije grote stad.