Beeldbank K&O

Van de in ons archief aanwezige foto’s zijn er ca. 1500 gescand, in deze beeldbank geplaatst en in de onderstaande groepen ingedeeld. Bij elke foto is een korte beschrijving gemaakt, maar er zijn nog tal van vraagtekens. Mocht u aanvullende informatie hebben dan kunt u die zenden aan info@kerkehout.nl We stellen dat zeer op prijs. Het is erg doelmatig om daarbij het nummer van de desbetreffende afbeelding te vermelden. Deze vindt u door de cursor even op de foto te laten rusten.

Exemplaren van de foto’s met een resolutie van 300 dpi zijn voor € 1,- per stuk verkrijgbaar.

1. Rijksstraatweg

1-001 - Rijksstraatweg vanaf het viaduct, richting NO, jaren 1960 of 1970.

2.15 Begraafplaats

2-15-002 Muur Persijnhof bij de Louisestraat, richting N, ter hoogte van Louisestraat 70, jaren 1950

2.17 Duivenvoordse/Veenz. polder

217001 - Schaatsers op de sloot ten zuidoosten van de kavel van Persijn, r. NO, 1997.

2.20 Kunstwerken

2-20-001 - ‘Meisje met bal’ van Theo van de Nahmer, in 1956 geplaatst voor het toenmalige Groene Kruisgebouw, vanaf 1985 Buurtcentrum, aan de Charlottestraat 5, richting ZO,1985.

2.25 Luchtfotos en Kaarten

Luchtfoto, zomer 1982, N, rechts de boerderij Pluymestein van de familie Alkemade; rechtsboven Oud Clingendael.

2.30 Nieuwbouw

De huidige Verlengde Wittelaan, gezien vanaf de Van Bommellaan, richting ZO, 1986

2.35 Renovatie

Renovatie huizen Mariastraat (de even nummers) richting N, 1978

2.38 Speelplaatsen

2-38-001 - Aanleg speelplaats (met zandbak) aan de Agathastraat, 1956, richting NW.

2.40 Sportvelden

Clubgebouw SV Wassenaar, richting NO, jaren 1950.

2.45 Straatbeelden

Het Kerkehout ter hoogte van nr. 49, richting N.

2.50 Wandelroute

De in 1984 aangelegde wandelroute

3.. Gebouwen

Huisje (Raaphorstlaan 23) achter de boerderij Raaphorst, over de Veenwatering (waar ooit een molen stond), jaren 1930.

4. Voertuigen

Viaduct Rijksstraatweg ca.??, met links het stationsgebouw en de tram naar Wassenaar dorp, richting NO.

5.11 Allerhande nog onzekere gebeurtenissen

5.12 Allerhande evenementen niet bij 5.14 - 5.91

Startfeest activiteitenjaar K en O 1979 in de zwarte golfplatenschuur achter de Kerkewoning (Het Kerkehout 103). Buiten de schuur een tent aangezet., 15 september 1979.

5.14 Belcanto

Optreden zangkoor Belcanto in het patronaatsgebouw (later De Warenar), jaren 1960

5.18 Bloemenmozaïek

Bloemenmozaiek georganiseerd door K en O, april 1972; 3e prijs Wilma v.d. Putte (11 jaar), Louisestraat 82

5.22 Branden

Brand bij de brandhouthandel Martinetti, op de noordhoek van wat later de kruising Wittelaan-Van Bommellaan werd, richting O, 1959.

5.24 Buurt-inn

Afsluiting bijeenkomsten in 2010 van Buurt-in in het Buurtcentrum. Links ?, rechts Betty van de Kooy.

5.26 Carnaval

5.30 30-km-gebied instelling

Instelling 1e 30-km gebied in Wassenaar, t.w. in het Kerkehout in 1993, zicht op de parkeerplaats achter het buurtcentrum, richting ZW

5.34 Expositie amateurkunst

Expositie amateurkunst 1982 in het kleine Buurtcentrum (het vroergere badhuis); opening door dhr. J. Elligens

5.38 Halloween

Halloween 2009.

5.40 Jazz-ballet

Uitvoering Jazzballet Kerkehout na 1985, in het nieuwe Buurtcentrum

5.42 Jubileum 25 jaar K en O

Jubileumviering 25 jaar K en O, 1958. Bestuur, feestcomité en straatcommissarissen .

5.44 Jubileum 50 jaar K en O

Jubileumviering 50 jaar K en O, 1983. Receptie in cantine S.V. Wassenaar.

5.47 Keenom

5.48 Kerstfeest en kerstkip

Rondrit Kerstman 1961 waarbij hij vanuit Het Kerkehout de Louisestraat is ingereden.

5.52 Lampionoptocht

Lampionoptocht Vloepers 1997 (?)

5.55 Opening Buurtcentrum

Opening Buurtcentrum, feestje voor de bouwploeg, 22 februari 1985, koud buffet.

5.61 Opening Speelplaats

Opening van de speelplaats aan de Agathastraat op 17 september 1987; belangstellende buurtgenoten.

5.64 Ouderenactiviteiten

Voorbereiding kerstmaaltijd voor de Ouderensoos.

5.67 Oudjaarviering

Oudjaarsnacht, vreugdevuur op vermoedelijk de speelplaats aan de Agathastraat, jaren 1970.

5.70 Pasen

Eieren beschilderen in het Buurtcentrum, na het paaseieren zoeken in het bos van Pluymestein, 6 april 1985.

5.73 Properacties

Deelnemers aan de properactie van 15 maart 2003 poseren na afloop op de parkeerplaats achter het Buurtcentrum bij de zakken met verzameld straatvuil. V.l.n.r. Lucie Bogaards, Marry Niphuis-Nell, Marijke v.d. Hulst, Fred v.d. Does, Leo Compeer, Peter Hillenaar, Maarten Vermeulen, Cees Schoorl en Albert Niphuis.

5.76 Sinterklaasviering

Sinterklaasviering bij Garage Jansen in 1959.

5.79 Sportactiviteiten

Sportveld SV Wassenaar; op de achtergrond de schuren van Voorham bronbemaling, richting W., jaren 1970

5.82 Uitstapjes

Uitstapje van ruim 70 dames naar P. de Gruyter en Zoon N.V. te ‘s- Hertogenbosch, 1955 of 1956

5.85 Vloepers

Festiviteit van de Vloepers in het nieuwe Buurtcentrum, ca. 1986.

5.88 IJsbaan

IJsbaan op sportveld van de SV Wassenaar; op de achtergrond het pand (met de twee dakramen) waarin later het Buurtcentrum kwam, richting NW, 1963.

5.91 Zomerfeest

6 Bouw Buurtcentrum

Maquette van het nieuwe Buurtcentrum, ca. 1983.

7 Bedrijvigheid

Garage Jansen, viering van het 50-jarig bestaan, 1948.

8 Personen

Anton Teesink op de brug die toegang gaf tot het sportveld dat toen net ten zuidwesten van de huidige Agathastraat lag, jaren 1930.