Personen

Anton Teesink op de brug die toegang gaf tot het sportveld dat toen net ten zuidwesten van de huidige Agathastraat lag, jaren 1930.

Mevrouw Van der Ham, moeder van Kees van der Ham, met naast haar een zoontje en geheel rechts haar zoon Kees op onbekende plek, jaren 1930 of 1940.

Kind op fietsje

Kinderen van de familie Hopman (destijds woonachtig te Louisestraat 5, daarna Albertinestraat 7) bij de ingang van het sportveld, richting NW, jaren 1960.

Mevrouw Van der Ham met haar twee kinderen; Kees het meest links, op onbekende plek, jaren 1930 of 1940.

In het midden mevrouw Verbeek, rechts mevrouw Van d. Ploeg.

Dame met kind.

Vrijwillige brandweer, 12 personen, jaren 1930.

De heer en mevrouw Van Beek ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk, 1958.

Groep kinderen woonachtig in het Kerkehout, 1926/1927.

Links Joop Elligens, in het midden Anton Teesink, rechts ?, bij de ingang van het sportveld, op weg voor bouwwerk aan de kantine van de SV Wassenaar, ca. 1961.

V.l.n.r. de dames Sj. Verbeek, mevrouw v.d. Ploeg, ?, ?, mevrouw Van Tol-Hoek en Ria Verbeek.

Wim Verhoeve. thuis bezig met het rapen van het krantje van de de carnavalsvereniging De Tunnelklossers.

In het rijtuig v.l.n.r. dhr. D.A. van Veen, Quirinus van Veen, mw. Th. van Veen-Zonneveld en Toos van Veen (echtgenote van Quirinus) op een dagje uit in ‘Duitschand’, bij de Duivelsberg, jaren 1920/1930.

Fietstochtje op onbekende plek, v.l.n.r. mw. W. Zonneveld, dhr. R. Zonneveld, mw. Th. van Veen-Zonneveld en dhr. D.A. van Veen die (misschien pas later) een groentewinkel had aan Het Kerkehout 49, jaren 1930.

De ‘Doordouwers’. echtgenotes van wie ooit lid waren van de Raad van Elf van de carnavalsvereniging De Tunnelklossers. Boven v.l.n.r. Wil van der Ham, Marga Wielders, ?, Lenie Lommers, Ger Snelderwaard, Wil Noordoven , Pad Heidinga en Ria de Bruin. Onder v.l.n.r. Marga Groenewegen, Hetty Parlevliet, Ria Prins, Henny Groenewegen, Leny Verboon, Astrid Verboon en Florien de Leeuw, jaren 1970.

De heer en mevrouw Van Beek ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk, 1958.

Mevrouw Van der Ham met op de voorgrond v.l.n.r. Kees en nog een zoontje, op onbekende plek, jaren 1930 of 1940.

Boven, rechts voor de boom dhr. J.L.W. Elligens; op de voorgrond links mw. Van der Ham en geheel rechts één van haar zoontjes op een plek waar later de Albertinestraat kwam, jaren 1930 of 1940, richting ZO.

Vrijwillige brandweer met ondermeer dhr. Oly, Adriaan van Leeuwen en L. Tuunter, jaren 1950.

Dhr. en mw. Zonneveld, wonende in de Wittelaan, 1916.

Rechts mw. Zonneveld met één van haar dochters bij hun huis aan de Wittelaan, links??, jaren 1910.

De vier gezusters Zonneveld, destijds wonend in de Wittelaan, in het terrein waar nu de Louisestraat is, jaren 1910.

Jopie Hogewoning achter een huis in de Jacobastraat 10, 9 jaar oud, 1931.

Onbekende dame in deuropening, ?

Onbekend jongetje in de Charlottestraat; op de achtergrond de Albertinestraat, richting ZW, ca. 1960.

Vier onbekende heren aan het kaartspelen; waarschijnlijk in de cantine van de SV Wassenaar, 1960.

Twee heren en 14 jongetjes op boot bij Hoek van Holland,……?

Theo van Veen bij de groentezaak van zijn vader D.A. van Veen in wat nu Het Kerkehout 49 is, jaren 1950.

Vijf kinderen bij de voormalige watertoren van de toenmalige Wassenaarse Bouwvereniging tussen de Johannastraat (bij nrs. 7-11) en de Jacobastraat, richting NO, ca. 1930.

Drie spelende kinderen op het terrein waar later de verlenging van de Louisestraat kwam, begin jaren 1930.

Vier dienstplichtigen op de boot naar Nederlands Indië in 1947; v.l.n.r. Joop van de Kroft, de arts Jaarsma, wonende aan de Wittenburgerweg, Leo Onderwater en J. van Zijl.

Groepsfoto (fam. Parlevliet?) tijdens een familiefeest. 19??

Klassefoto scholieren en twee onderwijzers bij de school aan de Zijdeweg?, of de Van Brienenlaan? of de Bloemcamplaan? of de Van der Oudermeulenlaan?

Kees van der Ham met moeder en grootmoeder, ca. 1932.

Klassefoto in de Pius X school, jaren 1950.

Koos van der Ham (de vader van Kees van der Ham), jaren 1920.

Vier padvinders in de Laan de Goede Herder, richting NO

Het bestuur van de SV Wassenaar omstreeks 1932. Staande v.l.n.r. H. Oly, J. Grimme, N. van Heusden, L. v.d. Klauw, P. van Oostrum sr en F. Pesch; zittend v.l.n.r. H. Willemse, H.A.N. Jansse sr en H.G.Th. Remmerswaal.

Dansende menigte in de feesttent Zomerfeest van de buurtvereniging Kerkehout en Omgeving; op de voorgrond Jan van Laar met zijn buurvrouw mw. H. van den Berg, jaren 1960.

Familie Van Veen bij de boerderij Raaphorst 4 of 5, jaren 1920 of 1930.

Vader met zoon op een tandem.

Daniël Ruys als bestuurder van de Wassenaarse Bouwvereniging in het kantoor aan de Bloemluststraat, jaar ?

Dokter F. van Praag, voorzitter van de Wassenaarse Bouwvereniging, 1932.

Het bestuur van de buurtvereniging Kerkehout en Omgeving, ca 1999 bij de bank op het ‘Maria- plein’ die in 1968 ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan door de leden aan de vereniging werd aangeboden. V.l.n.r.: John v.d. Vlekkert, Ilna Grossouw, Ineke Overduin-de Jong, David van Veen, José Lopez-Raaphorst, Rob Tuunter, Rob Verboon, Jack Elligens en Astrid Verboon-Hoefakker.

Het bestuur van de buurtvereniging Kerkehout en Omgeving, ca 1999 bij de bank op het ‘Mariaplein’ die in 1968 ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan door de leden aan de vereniging werd aangeboden. Rob Tuunter, Astrid Verboon-Hoefakker, Rob Verboon en David van Veen. Zittend v.l.n.r.: Ineke Overduin-de Jong, John v.d. Vlekkert, Ilna Grossouw, José Lopez-Raaphorst en Jack Elligens

Het bestuur van de Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving, ca 1999 bij de bank op het ‘Mariaplein’ die in 1968 ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan door de leden aan de vereniging werd aangeboden. V.l.n.r.: John v.d. Vlekkert, Ilna Grossouw, Ineke Overduin-de Jong, David van Veen, José Lopez-Raaphorst, Rob Tuunter, Rob Verboon, Jack Elligens en Astrid Verboon-Hoefakker.

Drie leden van het Damescomité in de garderobe van het Zuiderhout, v.l.n.r. mw. Van Tol-Hoek, ?, mw. Verbeek, 1961.

Mw. Elligens, jaren 1960.

Dhr. Looijestein achter het orgel in de kantine van de SV Wassenaar. Links van hem dhr. Kool, jaren 1970 of 1980.

Krantje rapen (het blad ‘Kontakt’ van de buurtvereniging Kerkehout en Omgeving van 1985) in het kleine Buurtcentrum. Links Bart Wielders, rechts Wim Verhoeve.

Krantje rapen (het blad ‘Kontakt’ van de buurtvereniging Kerkehout en Omgeving van 1985) in het nog zeer nieuwe Buurtcentrum. V.l.n.r.: Martha Colijn, mw. Slats, An Kenens, Bart Wielders en Wim Verhoeve.

Het buurtblad ‘Kontakt’ rapen in het nog zeer nieuwe Buurtcentrum, v.l.n.r. Martha Colijn, An Kenens, Bart Wielders, mw. Slats en Wim Verhoeve, 1985.

Mw. Remmerswaal, dhr. Remmerswaal, Kees Schoorl en Rika van der Does in het nieuwe Buurtcentrum, 1985

Onbekende dame, wellicht verkleed t.g.v. carnaval 1976.

Wim Verhoeve die thuis het krantje van de carnavalsvereniging De Tunnelklossers in elkaar zet, 2004.

Roel Boverhof geeft biljartles in het nieuwe Buurtcentrum, 1999.

Feestelijke bijeenkomst in de kantine van de SV Wassenaar, v.l.n.r. Jan Goor, Riet Wielders-Hamstra en Bart Wielders, jaren 1970.

Johannes Heidinga, de eerste voorzitter van K en O, 1933-1935.

Cees Schoorl, voorzitter van K en O in de jaren 1989-1994.

Rob Verboon, vice-voorzitter van K en O in de jaren 1995-2001.

Foto van klas ? van de Bloemcampschool van het jaar ????. Het gaat om de volgende personen, nr.1 ?, nr 2 Mien Ruigrok, nr 3 en 4 en 5 ?, 6 Femmy Middelburg, 7 Miesje van Gunsteren, 8 Wil Alblas, 9 Els de Boer, 10 Aaltje Heins, 11 Lien Bax, 12 Henny Ruigrok, 13 Loes de Graaf, 14 Jo Monien, 15 Riek Schuute, 16 Greet v. d. Woude, 17 Greet Ruigrok, 18 Henny Vermeulen, 19, 20, 21 en 22 ?, 23 Ien Mantel, 24 Bets Bloemendaal, 25 Riet Groenewegen, 26 ?, 27 Toos Oostdam, 28 Loe van Wijngaarden, 29 dhr de Water, 30 mw de Water, 31, 32 en, 33 ?, 34 Wil v.d. Vlekkert, 35 Wil v.d. Ploeg, 36 Leida Kool, 37 ?, 38 Hanneke Abma, 39 Riet Mulder, 40 Hanke Visser