Duivenvoordse-Veenzijdse Polder

Het waterschap Duivenvoordse-Veenzijdse Polder was een waterschap in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar. Het waterschap was een samenvoeging van:

  • de Duivenvoordse Polder
  • de Veenzijdse Polder
  • de Fluitpolder
  • de Raaphorsterpolder

Het waterschap was verantwoordelijk voor de waterhuishouding in de gelijknamige polders.

217001 - Schaatsers op de sloot ten zuidoosten van de kavel van Persijn, r. NO, 1997.

217002 - Pentekening J. Visser, 2008, Veenwatering in Duivenvoordse- Veenzijdse polder.

217003 - Pentekening J. Visser, 2008, Veenwatering met hek in Duivenvoordse- Veenzijdse polder.

217004 - Pentekening J. Visser, 2008, Veenwatering met hek in Duivenvoordse- Veenzijdse polder.

217005 - Pentekening J. Visser, 2008, Duivenvoordse- Veenzijdse polder.

217006 - Meisje op schaatsen op de sloot aan de ZW-zijde van de Verlengde Wittelaan, jaren 1960-70.

217007 - Schaatsers op de sloot aan de ZO zijde van de kavel van Persijn ten ZW van de Verlengde Wittelaan.

217008 - De laan in het verlengde van de straat Het Kerkehout ofwel ‘Laan van Nell’, met op de achtergrond de boerderij van D. Nell jr., ca. 1997.

217009 - Schaatsen op de sloot ten ZO van de kavel van Persijn, richting ZW; meisje in het blauw is Erna Verhoeve, jaren 1960.